Vill du ha en banner på Bukefalos?

fodervärdskontrakt

Inlagd i 'Hästmänniska' startad av vickis-pajala, 4 Jan 2008.


 1. vi har bestämt att våran shettis ska ut på foder nu i vinter och nu behöver jag lite tips om var jag hittar ett bra fodervärdskontrak på nätet ( PM gärna) eller om det finns någon klok bukare som klippt och klistrat själv och kan ge tips om vad jag ska ta med i kontraktet:confused:
   
 2. Sophia_
  4 Sept 2001
  Ny medlem
  1 598

  Sophia_


  Sv: fodervärdskontrakt

  Jag skulle rekommendera att du skriver ett eget kontrakt. Jag har använt mig av ett färdigt kontrakt vid ett tillfälle och tyckte inte alls att det var särskilt omfattande och inte så detaljerat som jag skulle vilja ha det.
  Övrigt gånger jag hyrt ut hästar på foder har jag skrivit egna kontrakt och då varit ganska överdrivet detaljerad och exakt. Inte så mycket för att jag inte litar på fodervärden utan mest för att om hästen sköts på ett sätt jag inte anser är rätt kan jag peka på den punkten i kontraktet utan att behöva komma med pekpinnar. Sen behöver man ju inte gå så långt att fodervärden känner sig insnärjd i ett hörn av förmaningar och överdrivet daltande med hästen från ägarens sida. Det handlar inte så mycket om hästens dagliga skötsel som om fodervärdens åtaganden i och med att denna ges ansvaret för min häst.

  Hur som helst, vad jag har skrivit in i kontraktet är:

  - Reg-nr på hästen för att man ska veta vilken häst kontraktet gäller.
  - Namn, adress och födelsenr på fodervärden och hästägaren.
  - Hur lång tid "foderskapet" ska gälla, dvs från år-månad-datum till och med år-månad-datum.
  - Har där även skrivit att efter denna tid kan kontraktet förlängas muntligt efter överenskommelse.
  - Avtalet gäller under de första 2 månaderna med en veckas ömsesidig uppsägningstid. Därefter gäller två veckors ömsesidig uppsägningstid.
  - Fodervärden åtar sig att stå för hästens fullständiga skötsel och alla utgifter förutom försäkringen under tiden för kontraktets giltighetstid.
  - Fodervärden åtar sig att meddela hästägaren om hästen under kortare eller längre tid flyttas till annan uppstallning.
  - Fodervärden åtar sig att vid ev skada på hästen, ta kontakt med hästägaren och tillsammans med denna avgöra om veterinär bör tillkallas. Vid akut skada äger fodervärden rätt att tillkalla veterinär utan hästägarens medgivande.
  - Vid skada som ej kan härledas till innan kontraktets undertecknande står fodervärden för försäkringens självrisk. Vid skada som enligt veterinär är att betrakta som förslitningsskada eller att dess uppkomst är innan kontraktets undertecknande står hästägaren för dito.
  - Fodervärden åtar sig att tillse att hästens vaccinationer och avmaskningar sköts enligt överenskommelse. För dessa kostnader står fodervärden. Fodervärden har under avtalets tid även ansvar för hästens vaccinationsintyg, att detta ifylles på korrekt sätt och återlämnas till hästägaren vid kontrakttidens utlöpande.
  - Hästen ska verkas och skos var 6-8 vecka av utbildad hovslagare. Vintertid skall hästen vara fullt broddad vid ridning utomhus och om möjligt vid all utevistelse.
  - I hästens dagliga skötsel skall ingå minst x antal timmar utevistelse med hästkompisar, minst x antal kg grovfoder, kraftfoder i lämplig mängd, vintaminer, mineraler samt tillgång till friskt vatten och saltsten. Uppstallning skall ske i box.
  - Hästens användningsområde är ridning och skall aktiveras minst varannan dag med minst en vilodag i veckan.
  - I avtalet ingår till hästen viss utrustning som fodervärden tillåts använda. Se bilaga. Fodervärden åtar sig att sköta denna utrustning och vid skada på denna av annan grad än vad som kan betraktas som normalt slitage, ersätta hästägaren för detta.
  - Fodervärden får ej använda annan sadel eller annan betsling än överenskommen utan att samrådan med hästägaren.
  - Hästens transport till fodervärden ombesörjes av hästägaren. Hästens transport till hästägaren vid kontrakttidens utlöpande ombesörjes av fodervärden eller enligt överenskommelse.
  - Hästägaren åtar sig att överlämna hästen nyskodd och nyverkad, i sig veterligen friskt skick.
  - Fodervärden åtar sig att överlämna hästen nyskodd och nyverkad, i sig veterligen friskt skick.
  -Bryter fodervärden mot någon punkt i detta avtal har hästägaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.


  Dessutom skickar jag alltid med
  1) bilaga med förteckning över vilken utrustning som medföljer. Brukar skriva ned alla dyrare saker på denna lista som sadel, träns, täcken etc.
  2) bilaga med lista på hästens foderstat och hur jag brukar variera den under året med hänsyn till årstid, hästens träning etc.
  3) bilaga med anteckningar om vad som gäller angående vaccinationer, avmaskningar etc.

  Avtalet får sedan ändras utifrån vilka förtsättningar som gäller. Hyr man t ex ut med avsikt att fodervärden ska träna och tävla hästen vill man kanske lägga till någon punkt om hur ofta, på vilken nivå och vem som ev prispengar, rosetter, plaketter osv tillfaller.
  Hyr man ut till avel måste man givetvis lägga till flera punkter om detta, vem står för betäckningskostnader, vem tillfaller fölet, vem står för veterinärkostnader om hästen blir sjuk/skadad till följd av dräktigheten/betäckningen.

  De ggr jag hyrt ut har fodervärden varit tacksam och glad över dessa anteckningar och det detaljerade avtalet. Ofta har de inte haft så stor erfarenhet av att ha "egen" häst och har då haft stor hjälp av mina papper.

  Lycka till!
   
  Senast ändrad: 4 Jan 2008
 3. MiaMaria
  8 Jan 2005
  Måndansare
  1 978

  MiaMaria


  Sv: fodervärdskontrakt

  När min häst var ute på foder använde jag mig av ett standardkontrakt inköpt på Hööks. Jag la sedan till vissa saker så att det blev så detaljerat som jag vill ha det. Viktigt att tänka igenom noga vad du vill ska stå i kontraktet. Tänk efter före. Och glöm inte att veterinärbesiktiga innan.
   
 4. Mynta2
  14 Maj 2003
  Galaxhoppare
  16 181

  Mynta2


  Sv: fodervärdskontrakt

  Jag har köpt färdiga kontrakt och lagt till saker. 50:- för 2 ex kostar dom.
   
Rekommenderas av Google: